Roki
škio lopšelis-darželis "Nykštukas"

     

 

Didelių darbų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų  ( Livijus )

 ROKIŠKIO LOPŠELIS-DARŽELIS ,Nykštukas“

Juridinio asmens kodas – 190227842

Adresas Laisvės g. 15, LT-42116  Rokiškis

Tel. (8 458) 51 093

Tel. (8 612) 46 589

El. paštas:  el. p. rokiskio.nykstukas@gmail.com

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis (neformaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla yra nuo 1 iki 5 (arba 6) metų amžiaus vaikų ugdymas pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas).

Pagrindinė paskirtis – ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirta mokykla.

Įstaigos teisinė forma  biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokymo forma – dieninė.

Pagrindinės veiklos sritys – švietimas.

Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.